Vedligeholdelse af boligens kloakker

16 december 2019 Lotte Hindsberg
Vedligeholdelse af boligens kloakker

Er du husejer er det dit ansvar at vedligeholde grundens kloakker. Hvis dette ikke sker er der risiko for både fugtskader og oversvømmelse. 

Især i dag, hvor vejret på grund af klimaforandringer medfører en ofte meget voldsom regn, er det nødvendigt at sikre sig at både tagrender, rør og kloakken er i stand til at modtage meget vand. Hvis ikke vandet kan komme væk fra f.eks. taget, vil det søge ind i huset og der kan opstå råd og skimmelsvamp, hvilke kan blive en dyr affære. 

Hvad kan du som boligejer selv gøre?

Som en god start kan du sikre dig at dine tagrender, rør og kloakker er renset for gamle blade og andet skidt, der kan stoppe dem til. Har du mistanke om at der kan være et hul eller at du har rotter, er det nødvendigt at kontakte en autoriseret kloakmester. F.eks. en kloakmester i Ringkøbing, hvis du bor på den egn. Det er ikke tilladt selv at skifte rør eller anden form for kloakarbejde. Det skal være en autoriseret kloakmester der udfører arbejdet. 

Det er en god ide med det samme at kontakte en kloakmester ved mistanke om hul på kloakrørene, da det ud over fugt og skimmelsvamp også kan medfører luftgener og er en direkte invitation til rotter og andre skadedyr. 

Hvad skal du være opmærksom på, når du kontakter en kloakmester.

Når du kontakter en kloakmester og han kommer og laver en tv-inspektion af dine kloakker, er det en god ide først at tjekke om han har den nødvendige autorisation til at måtte udføre kloakarbejde og dernæst aftale hvad han skal kigge efter, samt aftale at hvis der viser sig overraskelser, så han ringer først, så du undgår ubehagelige overraskelser og store regninger. 

En inspektion af dine kloakker koster i omegnen af 2.500 – 5000 kr. og vil som regel vise, hvor røret skal repareres.

Flere Nyheder