Når man handler bolig, så er købsaftalen det dokument, der beskriver handlens vilkår: købesum, overtagelsesdag, eventuelle ting der skal ordnes inden overtagelse osv. - men det er ikke købsaftalen, der officielt stadfæster handlen. Det gør skødet. Et skøde er det endelige bevis på, at du som køber har overtaget boligen. For at det er gældende, skal det tinglyses i Tingbogen, og i dag er der ingen lovkrav i forhold til, om det er køber eller sælger, der skal skrive skødet ...