Er du husejer er det dit ansvar at vedligeholde grundens kloakker. Hvis dette ikke sker er der risiko for både fugtskader og oversvømmelse.  Især i dag, hvor vejret på grund af klimaforandringer medfører en ofte meget voldsom regn, er det nødvendigt at sikre sig at både tagrender, rør og kloakken er i stand til at modtage meget vand. Hvis ikke vandet kan komme væk fra f.eks. taget, vil det søge ind i huset og der kan opstå råd og skimmelsvamp, ...