Der er massevis af danske firmaer, der gerne vil have hjælp til at få klaret deres forskellige events. Der er blandt andet mulighed for at få hjælp til det store planlægningsarbejde, der tit og ofte vil være i forbindelse med sådan noget som planlægning af events, og her er der blandt andet god mulighed for at finde relevant info ved at besøge http://eventcompany-dk.dk.